به مناسبت روز جهانی کودک جشنواره کثیف بازی در مرکز کودک شاد دکتر استیلایی برگزار شد

این جشنواره شامل ماکارانی های رنگی,کف بازی,گل بازی,رنگ بازی,ماست های رنگی,شن بازی,آب بازی بود, که با استقبال پرشور و خوب همشهری های نیشابوری برگزار گردید

Powered by Froala Editor