در تاریخ چهاردهم شهریورماه 1398 همایش بزرگ گزینه پنجم برگزار گردید که در سه حوزه ی صنعت ، ورزش و هنر با حضور دکتر فریبرز استیلایی تجربه نوردی صورت گرفت و تجربه های سه شخصیت موفق از زبان خود افراد در این سه حوزه برای حضار بازگو شد و در انتها این همایش با جمع بندی و سخنان دکتر فریبرز استیلایی به پایان رسید

Powered by Froala Editor