بعد از شش سال و این بار در آستانه‌ی افتتاح نهال
قرار است از عشق حرف بزنیم
آیا وجود دارد؟ آیا هنوز وجود دارد؟ اصلا چه هست و آیا می‌توان باز تولیدش کرد؟

یک دورهمی دوستانه‌ی سه ساعته

Powered by Froala Editor

    سرفصل های کارگاه

  • آیا عشق وجود دارد؟
  • عشق از دیدگاه فلسفه
  • عشق از دیدگاه روانکاوی
  • عشق پراگماتیک
  • عشق در ادبیات
  • عشق در سینما
  • عشق در دنیای امروز
  • و بالاخره: آیا در این روزها می‌شود عاشق بود؟