اگر می‌خواهید روانشناس شوید باید مدرک را از دانشگاه بگیرید اما اگر می‌خواهید بهترین روانشناس بشوید باید آنچه در کتابها نخوانده‌اید و در دانشگاه نیاموخته‌اید رایاد بگیرید. 

مهمترین مهارت یک روانشناس برقراری ارتباط به مراجع و مصاحبه بالینی‌ست. در کارگاه هشت ساعته زیر با ذکر مثالهای متعدد از مراجعان واقعی در کنار هم اینها را خواهیم آموخت.  

دو نفر از شرکت کنندگان که از نظر علمی و اخلاقی تایید شوند در مرکز جامع اعصاب و روان دکتر استیلایی استخدام می شوند.

به شرکت کنندگان گواهی معتبر از مرکز جامع اعصاب اعطا می‌شود.

Powered by Froala Editor

    سرفصل های کارگاه

  • اصول کلی مصاحبه بالینی
  • شرح حال گیری
  • علامت شناسی (علایم کمتر شناخته شده مناسب امتحان ارشد و دکترا)
  • معاینه وضعیت روانی
  • اصول مصاحبه علامت گرا
  • اصول مصاحبه بینش گرا
  • ده تکنیک اصلی مصاحبه که هر روانشناسی باید بداند