لیست پزشکان

معرفی پزشکان مرکز

در این این مرکز 10 پزشک با تخصص های روانشناسی، رادیولوژی، روانپزشکی معالیت میکندد

علیرضا مفیدی راد      (سکس تراپیست)

روان شناس بالینی .زوج درمانگر.سکس تراپیست- درمانگر اعتیاد - مدرس دانشگاه

اطلاعات بیشتر

علیرضا مفیدی راد (سکس تراپیست)

روان شناس بالینی .زوج درمانگر.سکس تراپیست- درمانگر اعتیاد - مدرس دانشگاه