فرهنگ لغتتان را تغییر دهید

فرهنگ لغتتان را تغییر دهید

۱. من آدم صبوریم آقای دکتر. خیلی جاها کوتاه اومدم. سیروس رو دوست دارم و به خاطرش با شرایط سخت کنار میام ولی بعضی اخلاقاش اذیتم می‌کنه. من یکی یکی می‌گم بعد شما راهنمایی کنین:
اول اینکه خیلی اقتصادی و صرفه‌جوست. من با اینکه خودم تو بانک شاغلم ولی سر ماه باید حقوقمو بریزم براش. میگه هیچ پولی تو کارتت نباید باشه و هر چی لازم داشتی اگه صلاح بود و به زندگیمون لطمه نمی‌زند پولشو برات میریزم. بارها شده که پول کافی شاپ رو نداشتم و جلو دوستام خجالت زده شدم.
دوم اینکه واقعا حساسه. میگه با همکارای مردت نباید حرف بزنی، مشتری‌های مرد رو قبول نکن. یه بار که با همکارا همگی رفتیم کنار بانک صبحونه خوردیم، جنجال درست کرد وحشتناک. زنگ زد به همه همکارای مَردم که حق ندارین با دوست دختر من برید صبحونه.
سوم هم اینکه زود عصبانی میشه و نمی‌فهمه چکار می‌کنه. چند بار هم کتکم زده. البته عصبانیت دست خودش نیست. نه اینکه مریضی اعصاب داشته باشه، ارثی اینجوریه. باباشم همینه. منم که رو اعصابش میرم بدتر میشه.
۲. کنفوسیوس فیلسوف چینی حدود سه هزار سال قبل گفته است:«اگر عمر دوباره‌ای پیدا کنم همه زندگی‌م را وقف تألیف فرهنگ لغت جدیدی خواهم کرد که در آن معانی کلمات واضح باشد»
برای حلِ مشکلات رابطه گاهی تنها کافی‌ست فرهنگ لغت شخصی تان را تغییر دهید. به سمیرا هم همین را یاد دادم. «صبور هستم» را به «خل و چل و شیرین عقل هستم» تغییر دادیم. به جای «حساس» از کلمه درستش «بددل» استفاده کردیم. «زود عصبانی شدن» را هم تبدیل به تشخیص درستش «اختلال انفجاری متناوب» کردیم و بعد از آن دیگر نیازی نبود من چیزی بگویم. راه‌حل خود به خود برای سمیرا واضح شد.
نوشته دکترفریبرز استیلایی متخصص اعصاب و روان

Powered by Froala Editor

دانلود فایل