معرفی و درمان اختلال اضطراب فراگیر

معرفی و درمان اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب تعميم يافته "GAD" 


در اين اختلال، فرد به طور دائم درباره ي رويدادهاي "آينده" نگران است.


?براي افراد مبتلا به GAD، نگراني حالت فلج كنندگي پيدا مي كند و به منبع ناراحتي هيجاني شديد تبديل مي شود. 


براي مثال:

.? فرد به طور دايم و مرضي نگران است، هم در مورد مسايل عمده زندگي(مثلا ، سلامت جسمي، اوضاع مالي، تحصيلي، شغلي و ...)، و هم در مورد بسياري از مسايل كوچك زندگي روزمره، كه براي ساير مردم اصلا نگران كننده نيستند.


.? فرد احساس مي كند نمي تواند جلوي نگراني خود را بگيرد.


اضطراب و نگرانی با سه (یا تعداد بیشتری) از شش نشانه زیر ارتباط دارند.

١.? بی قراری یا احساس عصبی یا کفری بودن.

٢.? به راحتی خسته شدن.

٣.? مشکل تمرکز کردن یا تهی بودن ذهن

٤.? تحریک پذیری

٥.? تنش عضلانی

٦.? اختلال خواب (مشکل به خواب رفتن یا خفته ماندن، یا خواب بی قرار نامطلوب).


اين اختلال در عملكردهاي مختلف زندگي فرد تاثير منفي ميگذارد


درمان اختلال اضطراب تعميم يافته


❄روان درماني شناختي-رفتاري❄


نوعي رواندرماني است كه تكنيك هاي مختلفي را شامل ميشود كه مهمترين 

آنها عبارتند از:


١.? خود-نظارتي

٢.? آموزش ريلكسيشن يا آرميدگي

٣.? بازسازي شناختي

٤.? تمرين رفتاري


?در خود نظارتي(self-monitoring) به درمانجويان آموزش داده مي شود كه از الگوهاي ثابت رفتاري خود و جرقه هايي كه باعث آغاز نگراني مي شوند، آگاه شوند.

?اين جرقه ها معمولا افكار فرد درباره ي رويدادهاس آينده هستند، رويدادهايي كه احتمال وقوع آنها بسيار كم است(مثلا، مرگ يكي از بستگان در تصادف رانندگي به هنگام رفتن به اداره).


?آموزش ريلكسيشن(relaxation training) يا آرميدگي روش خوبي براي مقابله با استرس مزمن در مبتلايان به GAD است.يكي از تكنيك هاي خاص در آموزش ريلكسيشن، آرام بخشي تدريجي ماهيچه هاست.


?از بازسازي شناختي براي به چالش كشيدن باورهاي ناكارآمد مراجع استفاده مي شود.


?در تمرين رفتاري(behavioral reahearsal) رفتارهاي خوب و سازگارانه براي مقابله(كنار آمدن) تمرين مي شوند تا به هنگام مواجهه با جرقه ي آغاز كننده ي نگراني، فرد بتواند آنها را به كار ببرد. اين تمرين مي تواند به صورت تجسمي يا به طور عملي باشد.


?اگر كنترل سريع اختلال مهم باشد، دارو پيشنهاد خواهد شد.

در غير اين صورت، بايد روان درماني استاندارد و طولاني مدت (مثل CBT) يا طرحواره درماني ارايه شود.

نوشته نرگس انسان ارشد روانشناسی بالینی

Powered by Froala Editor

دانلود فایل