در یک رابطه موفق

در یک رابطه موفق

1-همیشه یک نفر شروع کننده ی رابطه ی جنسی نیست

2- رابطه جنسی آزاردهنده یا اجباری و برای انجام وظیفه نیست 

3-هر دو نفر به یک میزان حق دارند نیازشون رو برای رابطه داشتن

 یا نداشتن ابراز کنند

4-رابطه جنسی همیشه یک شکل و از پیش برنامه ریزی شده نیست 

5-نوازش ها همیشگی است و فقط مختص قبل از رابطه جنسی نیست 

الهام پیراسته مدرس دانشگاه-ارشد روانشناسی بالینی در مرکز جامع دکتر استیلایی

#روانشناس #رابطه #زناشویی #دکتراستیلایی

Powered by Froala Editor

دانلود فایل