تله رهاشدگی

تله رهاشدگی

۱.″ آقای دکتر کمکم کنین. دارم از دست کارای اشکان دیوونه میشم. خودش شیش ماه پیش اومد پیشنهاد دوستی داد، بعدش کلی بهم محبت کرد. حالا که من بهش وابسته شدم، مدام تحقیرم می کنه، بی توجهی میکنه، هدیه براش می خرم مسخره میکنه، میره با دخترای دیگه بگو بخند راه میندازه. اما بازم دوسش دارم و نمیتونم رابطمو تموم کنم. یه کاری بکنین باهام خوب بشه″

۲. شیرین دچار تله رها شدگی شده است. شما هم اگر شریکتان، یکی از ویژگیهای زیر را دارد و باز هم نمی توانید رابطه را تمام کنید، در تله رهاشدگی گرفتار شده اید، برای درمان آن با درمانگرتان مشورت کنید. 

الف. شریکتان به دلیل درگیری عاطفی با فردی دیگر، حاضر نیست زیر بار روابط متعهدانه دیرپا برود. 

ب. شریکتان معمولا در دسترس نیست که اوقاتی را با یکدیگر بگذرانید، مثلا زیاد به مسافرت کاری می رود، محل کارش خیلی دور است یا به کار اعتیاد دارد. 

ج. شریکتان از لحاظ عاطفی بی ثبات است، مثلا معتاد است، افسرده است، شغل ثابتی ندارد. 

د. شریک شما تنوع طلب است، دوست دارد در روابطش آزاد باشد و برای دیگران دلربایی کند. 

ه. شریکتان نسبت به شما دودل است. لحظه ای عاشق دیوانه وار شماست و لحظه ای بعد از چشم او می افتید. 

آیا شما گرفتار تله رهاشدگی هستید؟

دکتراستیلایی

Powered by Froala Editor

دانلود فایل