درباره ما

درباره کلینیک

ما همواره در تلاش هستیم بهترین خدمات را در مرکز جامع اعصاب و روان دکتر استیلایی ارایه نماییم

شعار کلینیک 200 کاراکتر شعار کلینیک 200 کاراکتر شعار کلینیک 200 کاراکتر شعار کلینیک 200 کاراکتر شعار کلینیک 200 کاراکتر

درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک درباره تاریخچه و معرفی بخشها و فعالیتها و کلا درباره کلینیک

خدمات قابل ارایه در مرکز

معرفی پزشکان مرکز

در این این مرکز 10 پزشک با تخصص های روانشناسی، رادیولوژی، روانپزشکی معالیت میکندد

علیرضا مفیدی راد      (سکس تراپیست)

روان شناس بالینی .زوج درمانگر.سکس تراپیست- درمانگر اعتیاد - مدرس دانشگاه

اطلاعات بیشتر

علیرضا مفیدی راد (سکس تراپیست)

روان شناس بالینی .زوج درمانگر.سکس تراپیست- درمانگر اعتیاد - مدرس دانشگاه

معرفی پرسنل مرکز